Strategisch Personeelsbeleid juist nu noodzakelijker dan ooit!

Het gaat goed met de economie, bedrijven maken winst en kunnen groeien. Met deze groei komt ook de zorg voor het juiste personeel om de hoek kijken. Door de krapte op de arbeidsmarkt ligt de aan- dacht vooral bij het vinden van nieuw personeel en worden de nodige recruitment- en werving- en selectiebureaus ingeschakeld. Van bestaande werknemers wordt verwacht dat ze een tandje bijzetten en zo hoopt de ondernemer het hoofd te bieden aan de toegenomen spanning op de arbeidsmarkt en zijn wens naar groei.

Echter, lage binding en hoger personeelsverloop liggen op de loer.
In tijden dat het nog “rustig” was in de markt, was hierin al een trend te signaleren, maar nu lijkt het nog duidelijker. Een goed personeels- beleid is noodzakelijk om het nieuwe, maar met name het bestaande personeel te binden en te houden! Strategische personeelsplanning zorgt ervoor dat jouw personeel is afgestemd op de veranderingen binnen jouw bedrijf. Het zorgt ervoor dat je weet wat jouw personeel kan en nodig heeft en dat daarnaar gehandeld wordt. Zo zit jouw menselijk kapitaal namelijk op de juiste plek, is er minder verzuim, minder verloop en worden de commerciële doelstellingen gehaald. Dit vraagt wel om actie. Erken dat je niet alles meer alleen kunt en hoeft te doen. Jij bent goed in jouw vak, wij in het onze. Laat ons jou helpen en maak gebruik van onze expertise!

Onze klanten, met name MKB’ers, die met hart en ziel aan hun bedrijfwerken, beseffen ook dat ze niet alles (meer) zelf kunnen of willendoen. Die weten dat hun mensen baat hebben bij goed personeels- beleid én zij zelf ook!

Pothof Personeelsadvies zorgt voor adequaat, doeltreffend en strate- gisch personeelsbeleid en brengt daarmee rust. Misschien niet meteen in het begin, zo eerlijk zijn we wel. Wij stellen namelijk kritische vragen, houden een spiegel voor waar nodig en zetten de mensen aan het werk. Maar gaandeweg komt er rust. Want de ondernemer weet dat hij de juiste expertise in huis heeft!

Een klant aan het woord: “Claartje is betrokken, alsof ze al jaren voor ons bedrijf werkt. Ze kent de mensen, weet hoe het bedrijf werkt en zorgt ervoor dat ons personeel de juiste aandacht krijgt. Zij heeftstructuur gebracht door (echt) personeelsbeleid in en door te voeren.Daarnaast adviseert ze mij en zorgt ze ervoor dat ik de juiste aanpak volg. In het begin was ze veel aanwezig, maar nu alles ingericht is, komt ze 1x per 3 weken een dag bij ons. En op afstand is zij of Jeanine altijd bereikbaar. Ik kan zo werken zonder mij zorgen te maken over mijn personele aanpak. Ideaal”.

Tijd voor een kop koffie en een goed gesprek over het menselijk kapitaal binnen jouw organisatie? Neem dan contact met ons op!

Voor het artikel in AchterhoekBIZ, klik op deze link: Pothof Personeelsadvies, HR Special Achterhoekbiz magazine.jpeg