De klok een uur vooruit, uw bedrijf ook vooruit?

Het voorjaar is weer begonnen, het eerste kwartaal zit er nagenoeg op. Tijd voor een tussentijdse evaluatie. De functioneringsgesprekken zitten er weer aan te komen. Hoe is de ontwikkeling van uw medewerkers geweest de laatste tijd, zijn de afspraken die afgelopen jaar zijn gemaakt nagekomen en wat gaat u in de toekomst doen danwel waar ziet u uw medewerkers zich naar toe ontwikkelen? Nog niet over nagedacht en wellicht helemaal niet bij stil gestaan of gaat u er ook helemaal niet bij stil staan?

Als u wilt dat uw bedrijf vooruitgang boekt, meer successen wilt boeken en ook wilt groeien, dan zult u uw menselijk kapitaal niet uit het oog moeten verliezen. Als u weet wat er bij een ieder speelt, wat de wensen zijn, maar ook de klachten, dan kunt u daar op reageren en anticiperen. Weet u dat niet, dan haalt u minder rendement uit uw organisatie. Laat de medewerkers naar de juiste functies doorgroeien, pas waar nodig de arbeidsvoorwaarden aan bij de oudere medewerkers zodat zij op een prettige manier langer kunnen doorwerken en zorg dat uw sleutelposities goed ingevuld zijn met de daarbij horende opvolgers, zodat u uw risico’s verkleint. Op deze manier gaat niet alleen de klok vooruit, maar ook uw bedrijf!